logo
În timp ce Daniela Cîmpean iniţiază petiţii inutile, PSD Sibiu a rezolvat problema staţiei de tratare a deşeurilor
În timp ce Daniela Cîmpean iniţiază petiţii inutile, PSD Sibiu a rezolvat problema staţiei de tratare a deşeurilor
În urma mai multor în¬tre¬vederi pe care domnul Bog¬dan Trif, Președintele PSD Sibiu și Comisar Ge-neral al Gãrzii Naționale de Mediu le-a avut cu doamna Viceprim-minis¬tru Grațiela Gavrilescu, Ministrul Mediului, pe tema Planului Național de Gestiune a Deșeurilor, acesta a fost modificat, astfel încât Sibiul va avea propria stație de tratare mecano-biologicã.

Astãzi, Președintele Orga­ni­zației împreunã cu o dele­gație a consilierilor județeni PSD Sibiu, formatã din Cãtãlin Stanciu și Dan Cermonea, au avut o ultimã întrevedere cu doamna Viceprim-ministru pe acesta temã, întrevedere în urma cãreia doamna Gavri­lescu a confirmat faptul cã județul Sibiu va avea în Planul Național de Gestiune a De­șeurilor propria stație de tratare mecano-biologicã.

Astfel, Sibiul își va putea asigura gestiunea integratã la nivel de județ evitându-se creș­terea taxei de salubritate pentru cetãțeni și, conform estimãrilor fãcute chiar de Președintele Consiliului Ju­dețean, se vor economisi apro­ximativ 1,7 milioane de euro anual.

Doamna Viceprim-ministru a declarat la sfârșitul întâlnirii: “Sunt dezamãgitã de atitu­dinea doamnei Daniela Cîm­pean, Președintele Consiliu­lui Județean Sibiu care, în locul dialogului și al cola­borãrii instituționale, a preferat demagogia, atacurile nefon­date și mincinoase, proferate în spațiul public...”

De asemenea, Bogdan Trif, Președintele PSD Sibiu, a declarat: “ Îi mulțumim doam­nei Ministru pentru deschi­dere și dialog. Este încã o do­vadã cã, atunci când existã vo­ințã, dialog și conlucrare, se gã­sesc întotdeauna soluții de rezolvare a problemelor. În varianta inițialã, planul pre­vedea ca deșeurile din Sibiu sã fie transportate, pentru tratare, în județul Alba, situație ce ar fi generat costuri supli­mentare și implicit, creșterea taxei de salubritate. Prin aceastã reușitã ne-am onorat încã o promisiune fãcutã sibienilor.”

Ulterior, discuțiile au continuat pe aceeași temã, și cu Secre­tarul de Stat din cadrul Minis­terului Mediului, domnul Lau­rențiu Neculaescu și domnul Cosmin Teodoru, direc­tor în cadrul aceluiași minister. Ambii au declarat cã decizia a fost luatã în ultima ședințã a Grupului de Lucru pentru Planul Național de Gestiune a Deșe­urilor, fiind informat în acest sens și Ministerul Dezvoltãrii Regio­nale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Biroul de Presã
al PSD Sibiucomentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

kogalniceanu

smeralda

marquardt

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
filarmonica
Licitatie publica

accentmedia