Tribuna
CECCAR a făcut bilanţul pentru 2018
Liuba STARII
682 vizualizari
CECCAR a făcut bilanţul pentru 2018

Aula Magna a Facultăţii de Drept a găzduit recent Adu­narea Generală a Corpului Experţilor Contabili şi Con­tabililor Autorizaţi din Româ­nia, Filiala Sibiu. În cadrul evenimentului de bilanţ, conducerea organizaţiei a prezentat raportul activităţilor desfăşurate în anul 2018, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, raportul asupra ges­tiunii filialei. De ase­menea, membrii CECCAR au dezbătut programul de activitate, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019.

 

"În anul 2018, la nivelul filialei au avut loc patru şedinţe ale Consiliului şi 12 şedinţe ale Biroului Permanent. În cadrul acestora, s-au analizat şi s-au luat măsuri pentru punerea în aplicare a planului stabilit de Conferinţa Naţio­nală, precum şi pentru definirea programului de activitate a Filialei din anul 2018. Din cele 75 de acţiuni prevăzute de programul aprobat de Conferinţa Naţio­nală, Filiala Sibiu a realizat integral 63 de acţiuni. Trei au fost suspendate şi nouă nerealizate", a spus Milica Bar­daşu, preşedintele CECCAR Filiala Sibiu.

 

Programul de stagiu

 

Printre cele mai importante activităţi, desfăşurate în 2018, se numără încheierea proto­colului între CECCAR şi Fa­cultatea de Ştiinţe Economice din cadrul ULBS. În acest context, au fost depuse şi aprobate 19 dosare pentru echivalarea examenului de acces cu diploma de master: "Din 19 candidaţi înscrişi la examenul de admitere la categoria economist-contabil, au promovat examenul şapte candidaţi, un grad de promo­vabilitate de 36,84%. La Filiala Sibiu programul de stagiu s-a desfăşurat conform calen­darului, în ceea ce priveşte con­sultaţiile, evaluă­rile, pre­gătirea tehnică şi deonto­logică. În total sunt 117 sta­giari", a mai spus Milica Bardaşu.

 

Potrivit preşedintelui filialei, din cauza hotărârii Conferinţei Naţionale, privind necesitatea revizuirii Regulamentului pentru Controlul Calităţii, în cursul anului 2018, "nu s-au efectuat controale de calitate programate". În continuare, aceasta a vorbit despre expertiza judiciară şi a precizat că "lista experţilor contabili pe specializări cuprinde 125 de experţi contabili, care au optat înscrierea în tabloul experţilor judiciari, comparativ cu 137 de experţi contabili în anul 2017". Raportându-se la respec­tarea Codului Etic Naţional al Experţilor Contabili, Milica Bardaşu a menţionat că "mai sunt şi membri activi care încalcă reguli ale eticii şi deontologiei profesionale".

 

Aprecierea instituţiilor

 publice şi

promovarea meseriei

 

CECCAR, Filiala Sibiu s-a bucurat de aprecierea instituţiilor publice locale şi a purtat un dialog constructiv, în timpul celor 24 întâlniri, desfăşurate în anul trecut, din care "rezultă asigurarea bunei funcţionări în mediul de afaceri din Sibiu". De ase­menea, conducerea filialei a atras atenţia asupra importan­ţei mediatizării rolului profe­siei de contabil, prin intermediul celor patru articole publicate în presa locală. "Pe tot parcursul anului, membrii filialei au fost informaţi despre modificările în reglementările profesiei, hotărârile, deciziile emise de consiliul superior. În anul trecut, au fost înfiinţate 13 noi cabinete individuale, şase societăţi de contabilitate şi expertiză", a conchis Milica Bardaşu.

 

Veniturile CECCAR,

Filiala Sibiu

 

La rândul său, Teodor Du­mitru Banciu, director executiv al CECCAR, Filiala Sibiu, a prezentat realizările în pro­cente privind veniturile cor­pului, total venituri 115,42%, venituri din activitatea fără scop patrimonial realizat 115,42 % şi venituri din activităţi economice, realizat 124,61%".

CECCAR, Filiala Sibiu este alcătuit din 1263 de membri, dintre care 814 experţi con­tabili, 82 contabili autorizati, 102 experţi contabili inactivi, 236 societăţi comerciale de expertiză şi 29 societăţi comerciale de contabilitate.

 

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

marquardt

casino

CibinFEST

Lansare proiect Cod SMIS 126210

Profesional PN

Neo Plan

Vacanta Eurotrip
espressor
paltinul
info
turboclima
Licitatie publica

accentmedia