logo
"Cartea – drumul spre cunoaştere” – proiect pentru preşcolarii din Avrig

Cei mai mari dintre preşcolarii ce frecventează Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 3 Avrig (grupa mare), alături de educatoarea lor, prof. învăţământ preşcolar Maria Farcaş, sunt beneficiarii Proiectului de parteneriat educaţional “Cartea – drumul spre cunoaştere”, derulat împreună cu Biblioteca Orăşe­ nească Avrig.
Proiectul desfăşurat la Avrig a fost gândit şi creat din convingerea că gustul pentru lectură poate fi educat începând chiar de la vârsta preşco­ lară, având în vedere curiozitatea caracteristică vârstei preşcolare, interesul pentru lumea minunată a cărţilor, a poveştilor şi povestirilor. Un rol important în derularea proiectului îl are colaborarea îndelungată şi deosebit de benefică dintre Grădiniţă şi Bibliotecă, deoarece prin acest parteneriat se propune familiarizarea copiilor cu lumea fascinantă a cărţilor destinate lor. Iniţiatorii şi coordo­ natorii proiectului au convingerea că, devenind prietenul copilului încă din etapa preşcolară, continuând în cea şcolară, cartea îl va ajuta să parcurgă uşor căile cunoaşterii, de la concret la abstract, de la intuiţie la reprezentare şi apoi la fantezie. În ciuda progresului rapid al ştiinţei, cartea rămâne nemuritoare în educarea şi formarea personalităţii fiecărui om. Coordonat pe acest drum, preşcolarul, se obişnuieşte cu gândul că, oriunde, oricând şi oricum, cartea rămâne cel mai bun educator al omului.
Plecând de la aceste consi­ derente, cu intenţia de a stimula interesul pentru lectură încâ din timpul perioadei preşcolare, Grupa “Ursuleţii Veseli” din cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 3 Avrig, a participat şi este implicată într-o serie de activităţi specifice, menite să motiveze copilul în procesul de apro­ piere faţă de carte, să-l familiarizeze cu instituţiile care fac posibilă procu­ rarea de carte, să-i dezvolte acestuia capacitatea de cunoaştere şi înţele­ gere a importanţei cărţilor în viaţa oamenilor, capacitatea de comu­ nicare verbală şi nonverbală etc.
Graţie acestui proiect, preşcolarii avrigeni au avut posibilitatea de a vizita biblioteca publică locală, de a observa spaţiul şi organizarea acestuia, s-au familiarizat cu modul de comportare într-o bibliotecă, au vizionat DVD-uri cu poveştile prefe­ rate, au realizat o pictură pe sticlă în care au reprodus o scenă sau personaje din povestea favorită, au redat textul unor poveşti res­ pectând conţinutul şi ordinea secven­ ţelor, au confecţionat propriile ,,cărţi” pentru copii etc. În perioada următoare, până la finalul acestui an şcolar, prichindeii vor mai avea parte de câteva activităţi interesante (,,Călă­ torie în lumea personajelor din po­ veşti” - alegerea unui personaj prefe­ rat din poveştile studiate anterior şi confecţionarea siluetei acestuia cu ajutorul deşeurilor textile şi plastice), finalul proiectului urmând a fi marcat de „Carnavalul poveştilor”.           
“Comunitatea locală are un rol important în dezvoltarea perso­ nalităţii copiilor. Alături de celelalte reprezentante ale comunităţii (şcoala, biserica, primăria, poliţia etc.), biblioteca contribuie la pregă­ tirea copiilor pentru o integrare socială adecvată. Prin această colaborare mi-am propus să-i fami­ liarizez pe copii cu instituţia locală şi cu regulile ce se impun în această instituţie, să-i introduc în lumea cărţilor, să le formez o atitudine pozitivă faţă de carte, să le dezvolt dorinţa de a merge într-o bibliotecă şi de a împrumuta o carte. 
Să ţinem cont de faptul că ,,fiecare învaţă de la fiecare” şi că schimbul de idei sau sentimente antrenează întreaga personalitate a celor implicaţi”, ne-a declarat prof. Maria Farcaş, coordonatorul proiectului.
D.F.

 comentarii
1 comentarii

CASTIGURI ACASA: NOI AM DAT DEJA EXTRA-BONUS 250 DE DOLARI! Lucrati acasa, la calculator, in timpul liber. Pe langa alte tipuri de castiguri, noi am dat deja ?i extra-bonus 250 DE DOLARI CHIAR DIN PRIMA LUNA a seriei de activitati speciale lansate la data de 12 aprilie 2017. Suntem pregatiti sa va ajutam pas cu pas, in asa fel incat sa castigati sigur, simplu si comod bani. Oferim si solicitam SERIOZITATE! Nu ne cautati decat dupa ce v-ati hotarat cu seriozitate! Cereti detalii mai multe la adresa de email: dan.scarlat68@yahoo.com
Dan
21.05.2017 21:32
Din aceeasi categorie
sevis

kogalniceanu

smeralda

marquardt

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
filarmonica
Licitatie publica

accentmedia