Gorgandin  Domeniul Viticol Apold
logo
Apulum
BISERICA DIN BENEȘTI, O BIJUTERIE ÎN PATRIMONIUL CULTURAL AL VĂII HÂRTIBACIULUI
I. BÂRSAN
1153 vizualizari
BISERICA DIN BENEȘTI, O BIJUTERIE ÎN PATRIMONIUL CULTURAL AL VĂII HÂRTIBACIULUI

Construirea Bisericii din Beneşti, cu hramul Sf. Nicolae, în doar doi ani, 1908 - 1809, de către creştinii ortodocşi, pe locul fostei biserici din lemn, este dovada unei puternice credinţe dar şi a bunăstării materiale a românilor din acest colţ al Transilvaniei.

Pictura Sfântului Altar şi a iconostasului, realizată în tehnica fresco de către zugraful Oprea din Răşinari, în anul 1814, le-a conferit acestora calitatea de monument istoric.

Dar vremea şi vremurile şi-au pus amprenta, atât pe construcţia propriu-zisă cât şi pe podoaba interioară, înnegrită de fumul lumânărilor şi pe alocuri afectată de mâini neglijente, ceea ce a impus o intervenţie urgentă şi mai ales una profesionistă.

Lucrările de reabilitare au început în anul 2008 şi au fost finalizate după zece ani, în 2018 vechea biserică devenind o bjuterie în salba de mărgele din patri­moniul cultural al Văii Hârtibaciului. S-au făcut lucrări de subzidire şi hidroizolaţie, s-a tencuit atât interiorul cât şi exteriorul, s-a pus pardoseală nouă, învelitoarea a fost schimbată total şi înlocuită cu ţiglă nouă. Vechea şi valoroasa pictură a fost restaurată de către pictorul Mihail Bârdală, iar restul pereţilor au fost pictaţi, pentru prima dată, de către doamna Magdalena Liliana Ionescu, sora pictorului restaurator. De remarcat faptul că tehnica folosită şi culorile noilor picturi sunt în aceeaşi notă cu vechea pictură, armonia culo­rilor din Sfântul Altar şi din ico­nostas fiind continuată în restul frescelor ce împodobesc acum biserica.

Încheierea acestei minunate lucrări a fost sărbătorită prin sfinţi­rea bisericii de către Î.P.S. Dr. Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, înconjurat de un sobor de preoţi în frunte cu părintele Protopop Mihai Naicu din Agnita.

 La acest eveniment biserica a devenit neîncăpătoare pentru numărul mare de fii ai satului veniţi acasă pentru a se bucura de această realizare la care foarte mulţi au contribuit financiar.

Pe partea dinspre miazăzi a turnului bisericii se află o pictură a Sfintei Paraschiva, realizată de pictorul răşinărean şi plătită, după cum spune inscripţia, de Gavrilă Lungociu şi soţia lui Ana, motiv pentru care, cu ocazia acestei sfin­ţiri, biserica, pe lângă hramul Sfântul Nicolae a primit şi hramul Sfânta Parascheva.

Pentru strădania sa, pentru munca depusă de către preotul Mihai Todirenchi, ÎPS Dr Laurenţiu Streza l-a hirotenit iconom, ofe­rindu-i brâul roşu şi felicitân­du-l pentru importanta lucrare realizată.De menţionat că preotul însuşi, ajutat de doi vrednici enoriaşi, Căldărar Nicolae şi Basa­rabă Ioan, a montat dalele reali­zând trotuarul ce înconjoară biserica.

Mulţi fii ai satului au contribuit cu bani pentru realizarea acestei costisitoare lucrări.Cei care au avut şi au donat sume mai mari de bani au primit din partea Mitropolitului Laurenţiu Streza un "Act de cinstire".

În cuvântarea sa, vrednicul preot Mihai Todirenchi a spus: - "Mulţumim tuturor celor care au făcut posibilă această sărbătoare de sfinţire a Bisericii "Sf Nicolae şi Sf. Parascheva", celor ce au adus jertfa lor, fie prin donaţii, fie prin muncă, fie sub o altă formă. Foarte important, şi nu trebuie să uităm că adevărata mulţumire şi cea care contează cu adevărat este mulţu­mirea pe care o vom primi de la Dumnezeu la Dreapta Judecată.

Apoi conform tradiţiei la sfinţirea unei biserici, uşile Sfântului Altar s-au deschis şi toţi cei prezenţi au păşit cu sfială, au sărutat odoarele şi s-au închinat la masa ce simbo­lizează Sfântul Mormânt.

După sfinţirea bisericii şi oficie­rea Sfintei Liturghii, cei prezenţi au luat parte la o agapă creştină binecuvântată de ÎPS Laurenţiu Streza.


comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

mcdonalds

Covoare

Respect Construct

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
Licitatie publica

accentmedia