logo
FITS
APIA primeşte cereri pentru agricultură ecologică
Ioan VIDRIGHIN
1072 vizualizari

Centrul judeţean APIA Sibiu informează că se pot depune până la 29 noiembrie 2013, inclusiv, cererile de solicitare a ajutorului specific acordat pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică. Pentru  acest tip de ajutor specific, România beneficiază de fonduri europene de 4.098.000 euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).
"Potrivit HG nr. 759/2010 cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul specific se acordă pentru exploataţiile din producţia vegetală şi animalieră, care sunt înregistrate în sistemul de agricultură ecologică şi care se află în perioada de trecere de la agricultura convenţională la agricultura ecologică, numită conversie.
Beneficiarii ajutorului specific sunt persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale constituite conform O.U.G. nr. 44/2008 sau persoane juridice", declară Teodor Haţegan, director executiv al Centrului Judeţean APIA Sibiu.

Condiţii:

Solicitanţii trebuie să îndeplinească următoa­rele condiţii, cumulativ: să fie înregistraţi  în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific,  în sistemul de agricultură ecologică, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.) prin Direcţiile Agricole de Dezvoltare Rurală judeţene; să deţină un contract încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene /aprobat de către MADR; să deţină un document justificativ/certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care se menţionează statutul exploataţiei în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafaţa, numărul de animale, numărul de familii de albine, emis de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul; să se menţină în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani; - să respecte normele de ecocondiţionalitate care cuprind bunele condiţii agricole şi de mediu – GAEC şi cerinţele legale în materie de gestionare - SMR stabilite prin Ordinul M.A.D.R, M.M.P şi al A.N.S.V.S.A. nr. 187/2.155/42/06.09.2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul, identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România, dacă solicită şi sprijin pentru suprafaţă. În cazul beneficiarilor din producţia vegetală, suprafaţa agricolă în folosinţă trebuie să fie de cel puţin 0,30 ha, cu culturi anuale, culturi perene sau păşuni şi fâneţe permanente.
Ajutorul specific se acordă în cazul repetării anului de conversie/prelungirii perioadei de conversie. Beneficiarii ajutorului specific  pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploataţie din producţia vegetală, fie numai pentru una din speciile din producţia animalieră sau numai pentru o exploataţie din apicultură.

Unde depuneţi cererea

În cazul în care beneficiarul exploatează mai multe terenuri aflate pe raza mai multor judeţe, cererea va fi depusă la centrul judeţean A .P.I.A. pe raza căruia se află suprafaţa mai mare pentru exploataţiile din domeniul vegetal; iar pentru exploataţiile din domeniul creşterii animalelor, beneficiarul va depune  cererea la centrul judeţean A.P.I.A. pe raza căruia se află înregistrat sediul social pentru persoane juridice/PFA/ÎÎ/ÎF, respectiv domiciliul pentru persoane fizice. Controlul la faţa locului se efectuează pentru minimum 5% din beneficiarii care au depus cererea pentru ajutor specific, începând cu data de 6 ianuarie 2014.
"Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului specific poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plată, respectiv penalităţi/sancţiuni multianuale în conformitate cu OMADR nr. 17/2011 cu modificările şi completările ulterioare", precizează directorul Haţegan.
 Pentru mai multe informaţii  poate fi consultat site-ul A.P.I.A., www.apia.org.ro, unde se află modelul de cerere şi instrucţiunile de completare, ghidul solicitantului şi toate formularele necesare.comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

turboclima

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
Covoare
Licitatie publica

accentmedia