logo
Agenda vieţii spirituale
Gh. DOBRIN
467 vizualizari
Agenda vieţii spirituale

Suntem în săptămâna dinaintea Praznicului Înălţării Sfintei Cruci, una din marile sărbători de toamnă ale Bisericii. Pericopa Evanghelică a acestei săptămâni (In, 3, 13-17), deşi conţine doar patru versete, este plină de profunde înţelesuri duhovniceşti.

Mântuitorul se afla la Ierusalim la Sărbătoarea Paştilor din primul an al activităţii Sale publice. Nicodim, un fruntaş al fariseilor şi membru al Sinodului Iudaic, vine în taină la Iisus ca să stea de vorbă cu El, întrucât a văzut în noul prooroc galileean un om al lui Dumnezeu. Cu această ocazie, Mântuitorul îi vorbeşte despre renaşterea spirituală a omului şi despre puterea vieţii veşnice izvorâte din jertfa Sa pe cruce. Iar pentru a se face mai bine înţeles îi dezvăluie acestuia un episod din Vechiul Testament, în care Crucea este preînchipuită în mod tainic şi cu care face un paralelism, spunând că: "după cum Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să se înalţe Fiul Omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică". În vreme ce poporul evreu, eliberat din Egipt traversa pustiul, mulţi oameni care cârteau împotriva lui Moise au fost pedepsiţi de Dumnezeu cu muşcare de şerpi veninoşi. Pentru a-i izbăvi de moarte, la rugăciunea lui Moise, Dumnezeu i-a poruncit acestuia să înalţe pe un stâlp un şarpe de aramă. Şi oricine privea la şarpele de aramă înălţat în pustie de vindeca. Această vindecare miraculoasă a oamenilor care erau muşcaţi de şerpi veninoşi era o preînchipuire a crucii Domnului Iisus Hristos. Acolo, iudeii au scăpat de moarte trupească trecătoare, iar aici, cei care cred scapă de moartea veşnică. Acolo, şarpele de aramă spânzurat pe stâlp a tămăduit muşcăturile şerpilor veninoşi. Aici, Iisus Hristos Cel răstignit a vindecat rănile pricinuite de diavol, şarpele inteligent şi amăgitor. Acolo, au fost vindecaţi cei care au privit cu ochii trupeşti, aici, se vindecă cei care privesc cu ochii minţii şi se leapădă de toate păcatele. Tot în cadrul acestei convorbiri, Iisus Domnul îi mai spune lui Nicodim că El nu a venit să osândească lumea, ci să o mântuiască. "Căci n-a trimis pe Fiul Său în lume să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El Lumea"!

Şi într-adevăr, Noul Adam, Hristos prin smerenie desăvârşită, făcându-se ascultător "până la moarte, şi încă pe Cruce!”, va vindeca neascultarea lui Adam din Rai şi va transforma moartea în biruinţă asupra morţii. Şi astfel Crucea dintr-un instrument al torturii şi al morţii nedemne, a devenit un simbol al vieţii eterne.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

salonul auto

vino

turboclima

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
Covoare
Licitatie publica

accentmedia