logo
Agenda vieţii spirituale
Agenda vieţii spirituale
Suntem în săptămâna a 2-a după Rusalii. Pericopa evanghelică a săptămânii (Mt 4, 18-23) ne prezintă alegerea şi chemarea la apostolat de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos, a primilor ucenici, dintre pescarii care-şi împlineau meseria pe malul Mării Galileii.

Este vorba despre două perechi de fraţi: Petru şi Andrei - fiii lui Iona, Iacob şi Ioan - fiii lui Zevedeu. Lor Mântuitorul le-a zis: "Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni". Ei au răspuns îndată acestei chemări "lăsându-şi mrejele, în clipa aceea au mers după El." La fel au răspuns şi ceilalţi ucenici, Mântuitorul chemând astfel la Sine doisprezece bărbaţi, pe care i-a numit Apostoli.
Fără să pună vreo întrebare, fără să pună vreo condiţie, aceştia au lăsat toate ale lor şi au urmat Lui. Au lăsat casă, părinţi, soţii, copii şi au mers după Iisus, ceea ce era un lucru neobişnuit, nefiresc pentru viaţa lor. Ei L-au urmat, cu toate că nu au înţeles la început mare lucru. Şi aceasta pentru că puterea dumnezeiască pe care o avea Iisus i-a făcut să răspundă imediat acestei chemări. Atunci când te cheamă Dumnezeu, Cel ce a chemat din nefiinţă la fiinţă întreg universul, este firesc să laşi toate ale tale şi să-I urmezi Lui.
Cu toate că în acel moment erau multe corăbii de pescari pe malul lacului Ghenizaret, Mântuitorul numai pe unii i-a chemat la Sine, pentru această misiune dumnezeiască de a fi martori ai Învierii, apostoli şi propovăduitori ai Evangheliei până la marginile Pământului.  Pe aceştia i-a format treptat la "Şcoala Sa", vreme de mai bine de trei ani, pentru noua misiune de pescari de suflete pentru Împărăţia lui Dumnezeu.
Aceasta a fost o chemare specială, dumnezeiască, adresată numai celor sfinţi şi aleşi, pentru a conlucra cu harul Duhului Sfânt la descoperirea voii lui Dumnezeu şi la mântuirea oamenilor. Ei au fost trimişi, după ce au fost înzestraţi cu daruri speciale, să propovăduiască Împărăţia lui Dumnezeu. Sf. Ev. Matei ne spune că după ce şi-a ales primii ucenici, Iisus i-a luat cu El şi a început să binevestească Evanghelia Împărăţiei cerurilor în toată Galileea. Iar cuvintele cu care şi-a început propovăduirea au fost: "Pocăiţi-vă căci s-a apropiat împărăţia cerurilor", adică schimbaţi-vă modul de a fi, de a gândi şi de a trăi, deoarece Dumnezeu este aproape de oameni, este printre oameni, ca pe oameni să-i apropie de Dumnezeu. Predicarea Evangheliei Împărăţiei era însoţită de fapte minunate, de vindecare, căci "El tămăduia toată boala şi neputinţa în popor". Astfel, Iisus dovedea prin fapte ceea ce spunea prin cuvinte, şi anume: că Împărăţia vieţii veşnice pe care o binevesteşti este o Împătăţie a vindecării oamenilor de păcat şi moarte, este Împărăţia vieţii, a iubirii şi fericirii veşnice.
Pe apostoli, Mântuitorul i-a hirotonit în ziua Invierii, prin suflarea Sfântului Duh asupra lor, dându-le puterea de a ierta păcatele: "Luaţi Duh Sfânt, cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute" (In 20, 21-23).
Înzestraţi cu aceste puteri, ei au fost trimişi să înveţe şi să săvârşească Sfintele Taine. "Mergând, învăţați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţandu-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă".
Astfel, prin alegerea primilor apostoli, Iisus a făcut începutul mântuirii neamului omenesc, dând un nou sens vieţii acestor oameni, făcând din ei solii mântuirii lumii în timp şi spaţiu.
Gh. DOBRIN       

 comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

kogalniceanu

smeralda

marquardt

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
filarmonica
Licitatie publica

accentmedia