Tribuna
15 Mai, Ziua Energiei Româneşti la Bruxelles
15 Mai, Ziua Energiei Româneşti la Bruxelles
Bruxelles, 16 mai 2013: Experţi şi promotori ai politicii energetice româneşti şi europene şi-au dat întâlnire miercuri, 15 mai, la Bruxelles, cu ocazia evenimentului internaţional „România, un Pol Energetic în Europa”, organizat de către Centrul Român al Energiei (CRE), în cooperare cu Reprezentanţa permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană la Sediul Reprezentantei Statului Baden-Württemberg pe langa Uniunea Europeana la Bruxelles. Evenimentul a fost marcat de prezenta Comisarului European pentru Energie, Günther Oettinger. Acesta a discutat despre priorităţile energetice ale României şi ale Uniunii Europene împreună cu membrii executivi ai CRE, reprezentanţi ai Comisiei Europene, membrii ai Parlamentului European şi ai Parlamentului României, precum şi cu reprezentanţi ai altor asociaţii şi companii energetice active în Bruxelles.
Structurat în trei sesiuni tematice diferite, dezbaterea a vizat obiectivele energetice ale României şi ale UE, în contextul strategiei de creştere „Europe 2020” şi al integrării pieţei europene a energiei, rolul de pol energetic european al României, evoluţia şi provocările pieţei energetice regionale şi româneşti.
În intervenţia sa, Günther Oettinger, Comisarul European pentru Energie, a felicitat România pentru progresele înregistrate în ultimii ani, declarându-se încrezător în faptul că România îşi va îndeplini angajamentele asumate până în 2020, printre acestea numărându-se şi cel de a creşte ponderea energiilor regenerabile în mixul energetic la 24% până în 2020. Acesta a amintit progresul înregistrat de România în domeniul eficienţei energetice, completarea conexiunei Arad-Szeghed cu Ungaria şi conexiunea cu Bulgaria, eforturile făcute în diversificarea resurselor şi implicarea ţării în proiecte precum Nabucco. Comisarul pentru Energie a subliniat, însă, că mai sunt multe de făcut, amintind deregularizarea preţurilor şi îmbunătăţirea interconectărilor, şi şi-a exprimat susţinerea pentru creşterea fondurilor europene alocate pentru interconectarea unor ţări precum România la reţeaua europeană. Vorbind despre piaţa internă a energiei, Comisarul a declarat: „Din punct de vedere strategic şi structural, România reprezintă un element integral şi indispensabil al pieţei energetice europene”, adăugând: „Aveţi un rol important în regiune. Odată cu extinderea noului proiect energetic comunitar către Europa de Est şi Balcani se deschid noi oportunităţi pentru România. Însă, pentru a atinge acest obiectiv, avem nevoie de o bună funcţionare a pieţei, de respectarea tuturor regulilor, de crearea unui cadru potrivit pentru investiţii” .
Referindu-se la initiaţiva Centrului Român al Energiei, Comisarul pentru Energie a remarcat in finalul interventiei sale: „Vă mulţumesc încă o dată pentru iniţiativa Centrului Român al Energiei de a veni la Bruxelles pentru a discuta despre piaţa de energie şi despre politica energetică în Europa şi în România. Avem multe să vă oferim. La fel, aveţi multe să ne oferiţi. Împreună, ca o echipă europeană, putem pune Romînia pe harta energetică şi putem consolida piaţa de energie europeană şi securitatea energetică în acelaşi timp”.
Prezent la eveniment, Excelenţa Sa, domnul Ambasador Mihnea Motoc, Reprezentant Permanent al României pe lângă Uniunea Europeană, a salutat implicarea şi rolul României în proiecte menite să contribuie la securitatea şi diversificarea energetică a regională, amintind iniţiative precum Nabucco, AGRI LNG, proiectele de interconectare energetică a României cu Republica Moldova, Ungaria şi Bulgaria. Acesta a declarat: „România îşi menţine angajamentul de a contribui la securitatea energetică regională prin proiecte precum cele menţionate. Pe lângă beneficiile lor specifice, aceste proiecte energetice au, de asemenea, un rol crucial în asigurarea creşterii economice în Europa Centrală şi de Sud-Est, un obiectiv esenţial în contextul economic actual.” Apreciind activitatea şi evenimentul organizat de Centrul Roman al Energiei, a subliniat: „Această dezbatere în cadrul evenimentului Centrului Român al Energiei are loc la momentul potrivit, în particular în contextul întâlnirii Consiliului European de săptămâna viitoare, care va aborda problematica politicii energetice europene comune. Subiectul discuţiilor noastre de astăzi sunt relevante atât pentru dezvoltarea economică a Europei şi pentru competitivitatea globală, cât şi pentru obiectivele climatice. Energia reprezintă o componentă importantă a problematicii internaţionale a Uniunii Europene”. Înaintea încheierii intervenţiei sale a evidentiat: „Vă asigur că mai mult decât să participe în discuţia europeană pe tema energiei, România şi misiunea sa permanentă pe lângă UE vor continua să aibă un dialog constant şi permanent cu Biroul Centrului Român al Energiei, cu scopul de a promova interesul companiilor energetice româneşti la nivel european. Privesc cu încredere activitatea noastră comună în viitor”.
Excelenţa Sa a subliniat importanţa creării unei pieţe integrate a energiei la nivel european pentru asigurarea unor resurse de energie sigure, sustenabile şi accesibile, declarând că România va continua să susţină aceste demersuri europene.
„Doresc să urez Centrului Român al Energiei şi membrilor săi mult succes în valorificarea tuturor oportunităţilor oferite de spectrul afacerilor europene în domeniul energiei. Industria romanească, ca şi societatea românească, reprezentată de clienţii şi angajaţii dumneavoastră, au dreptul să fie parte a procesului de decizie în Uniunea Europeană” a precizat Adina Vălean, membru al Parlamentului European în cadrul Comitetului pentru Industrie, Cercetare şi Energie.
În deschiderea evenimentului, Stelian Gal, Preşedintele CRE, a vorbit despre oportunităţile şi provocările energetice la nivel naţional şi european: „Obiectivele europene şi integrarea pieţei europene a energiei aduc modificări semnificative pentru sectorul energetic naţional. Decarbonizarea societăţii europene, integrarea numeroaselor surse de energie regenerabilă şi nevoile în creştere ale consumatorilor cer mai multă flexibilitate, schimbări în structura şi operarea reţelelor, precum şi o redefinire a rolurilor şi responsabilităţilor.” Acesta a adăugat: „România trebuie să fie un partener proactiv în îndeplinirea acestor obiective europene. Pentru aceasta, însă, trebuie să capitalizăm importantul potenţial energetic de care dispunem: un mix energetic diversificat şi echilibrat, independenţa energetică de 80%, care ne plasează pe locul trei în Uniunea Europeană, infrastructura robustă, capacităţile de stocare a electricităţii şi gazelor, expertiza îndelungată şi resursele noastre naturale. În acelaşi timp, însă, sectorul energetic românesc trebuie să răspundă unor provocări majore, datorate infrastructurii învechite, disipării energiei şi investiţiilor scăzute în generarea tradiţională. Acestea sunt priorităţile României în acest moment”.
Peste 70 de participanţi au luat parte la evenimentul CRE de la Bruxelles, printre aceştia numărându-se reprezentanţi din partea organizatiilor romanesti: ELECTRICA S.A., TRANSELECTRICA, TRANSGAZ, OPCOM, TRACTEBEL ENGINEERING, Deloitte, AEM, AFER, OPCOM, ECRO, ADREMINVEST, ENERGOBIT, EXIMPROD, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), precum şi organizaţii europene: Black Sea Economic Cooperation (BSEC), Comisia Europeană – DG ENER, Comisia pentru Industrie, Cercetare şi Energie din cadrul Parlamentului European, European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E), VERBUND, RWE, E.ON, SIVECO Belgia, Chevron Corporation, Reprezentanta Statului Baden-Württemberg pe lângă Uniunea Europeană la Bruxelles etc.
Despre Centrul Român al Energiei (CRE)
Înfiinţat în septembrie 2011, Centrul Român al Energiei este o organizaţie profesională pentru companiile şi societăţile energetice româneşti, având ca obiectiv asigurarea celor mai libere şi favorabile condiţii pentru stimularea competiţiei şi progresului în domeniul energetic românesc. CRE reprezintă interesele instituţiilor sectorului energetic românesc de stat şi privat în domeniul energiei: gaz, petrol, energie electrică, urmărind facilitarea dezvoltării şi consolidării relaţiilor între reprezentanţii sectorului energetic românesc şi instituţiile europene din Bruxelles. Membrii CRE sunt principalele societăţi de stat, alături de companii private active în sectorul energiei, petrolului şi gazelor: ADREM Invest, ECRO, ELECTRICA S.A., ENERGOBIT, EnergoTech, EXIMPROD S.A., HIDROELECTRICA S.A., IMA-Partners, NUCLEARELECTRICA S.A, RETRASIB Sibiu, S.C. Monsson Invest Group, TEMPOS SERV S.R.L., TERMOELECTRICA S.A, TRACTEBEL Engineering, TRANSELECTRICA S.A., OPCOM, S.C. GALAXIA Energy S.R.L., SIVECO România, TRANSGAZ, FedePEG. Pentru mai multe informaţii: http://www.crenerg.org
Pentru detalii despre eveniment, vă rugăm contactaţi:
Centrul Român al Energiei: office@crenerg.orgcomentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

marquardt

casino

CibinFEST

Lansare proiect Cod SMIS 126210

Profesional PN

Neo Plan

Vacanta Eurotrip
espressor
paltinul
info
turboclima
Licitatie publica

accentmedia