logo
1.764 locuri de muncă vacante
1.764 locuri de muncă vacante

Pentru săptămâna 12-18 octombrie, AJOFM Sibiu oferă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă 1.764 locuri de muncă, puse la dispoziţie de 92 agenţi economici din judeţ. Dintre acestea, 153 locuri de muncă se adresează persoanelor cu studii superioare. Se caută: auditor intern, analist calitate, controlor calitate, farmacist diriginte, funcţionar administrativ, inginer chimist, inginer producţie, inginer mecanic, inginer de sistem software, inginer textile, pielărie, inginer zootehnist, logistician gestiune flux, manager proiect, programator, proiectant inginer mecanic, şef birou, specialist în domeniul calităţii etc.
Cele mai multe locuti sunt în meseriile: muncitor necalificat la montarea pieselor (243); muncitor necalificat în industria confecţiilor (163); lucrător comercial (110), operator maşini-unelte automate (100), operator montaj linii automate (62), operator maşini-unelte cu comandă numerică (60), inginer sistem software (55), montator subansamble (82), spălător vase mari (70).
Sunt disponibile următoarele locuri de muncă: acoperitor metale (2), administrator de reţea de calculatoare (2), agent de securitate (19), agent de vânzări (2), ajutor bucătar (1), ajutor ospătar (8), ambalator manual (8), analist calitate (2), analist cumpărări (1), asistent medical de farmacie (1), auditor intern (1), barman (11), brutar (4), bucătar (15), cameristă hotel (5), cartonagist (5), casier (7), coafor (1), confecţioner articole din piele şi înlocuitori (10), confecţioner îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori, după comandă (10), confecţioner, prelucrător în industrua textilă (1), confecţioner-asamblor articole din textile (30), consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică (2), consilier/expert/inspector/referent/economist în management (2), constructor-montator de structuri metalice (5), controlor calitate (33), controlor de conformitate în industria de maşini (5), croitor (4), curelar, confecţioner harnaşamente (2), decorator vitrine (1), director instituţie publică (1), dulgher (exclusiv restaurator) (5), dulgher restaurator (6), electrician auto (1), electrician de întreţinere în construcţii (3), electrician de întreţinere şi reparaţii (3), electrician montare şi reparaţii linii electrice aeriene (15), electrician montator de instalaţii automatizare (5), facturist (1), farmacist diriginte (1), femeie de serviciu (5), fierar-betonist (2), finisor textile (3), fochist la cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune (1), frezor universal (2), funcţionar administrativ (7), galvanizator (2), gestionar depozit (33), infirmier/infirmieră (2), inginer chimist (1), inginer de sistem software (55), inginer electromecanic (1), inginer electronist transporturi, telecomunicaţii (16), inginer mecanic (5), inginer producţie (17), inginer textile, pielărie (3), inginer zootehnist (2), inginer/subinginer tehnolog prelucrări mecanice (1), îngrijitor de copii (2), îngrijitor spaţii hoteliere (1), instalator apă-canal (2), instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze (1), lăcătuş mecanic (23), lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale (2), lăcătuş-montator (15), logistician gestiune flux (4), lucrător bucătărie (spălător vase mari) (70), lucrător comercial (110), lucrător gestionar (1), lumânărar (1), magaziner (4), maistru mecanic (1), manipulant mărfuri (14), marochiner-confecţioner marochinărie, după comandă (15), maşinist la maşini mobile pentru transporturi interioare (3), maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist) (1), mecanic auto (3), mecanic utilaj (1), montator faţade şi pereţi cortină (1), montator pereţi şi plafoane din ghips-carton (1), montator subansamble (84), montator-reglor, depanator de instalaţii de electronică şi curenţi purtători (1), muncitor necalificat în industria confecţiilor (163), muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide (63), muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (243), muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli, zidărie, plăci, mozaic, faianţă, gresie, parchet (10), muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, şosele, poduri, baraje (2), muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (4), operator calculator electronic şi reţele (2), operator calitate flux (1), operator comercial (5), operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice (40), operator introducere, validare şi prelucrare date (2), operator la maşini de tricotat circular (5), operator la maşini-unelte cu comandă numerică (60), operator la maşini-unelte semiautomate şi automate (100), operator la prelucrarea conservelor din carne, peşte şi în amestec legume şi peşte (6), operator la roboţi industriali (1), operator mase plastice (3), operator montaj linii automate (62), operator recepţie (1), operator suport tehnic pentru servicii de comunicaţii electronice (1), ospătar (chelner) (15), patiser (1), paznic (12), planificator (1), prelucrător prin electroeroziune (1), preparator mase ceramice (2), programator (1), programator producţie (1), proiectant inginer electromecanic (3), proiectant inginer mecanic (11), recepţioner de hotel (1), rectificator universal (7), reglor la maşini de prelucrare mase plastice (1), reglor maşini-unelte (4), reprezentant comercial (2), rihtuitor confecţii (10), şef birou (1), şef formaţie (2), şef formaţie industria confecţiilor îmbrăcăminte (3), şef şantier (3), şofer autobuz (4), şofer autocamion, maşină de mare tonaj (14), şofer de autoturism şi camionete (8), sortator produse (3), spălător vehicule (1), specialist în achiziţii (1), specialist în domeniul calităţii (1), specialist resurse umane (1), specialist sig/it (1), stivuitorist (15), strungar la strung paralel şi de detalonat (15), sudor (8), sudor manual cu arc electric (4), supraveghetor jocuri (cazino) (2), tâmplar universal (4), tehnician asigurarea calităţii (3), tehnician încercări componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetică/sisteme de măsurare (1), tehnician mecanic (1), tehnician pentru sisteme de detecţie, supraveghere video, control acces (1), tehnician programare, lansare, urmărirea producţiei (2), tehnician-operator la roboţi industriali (23), termist-tratamentist (1), ţesător (5), tinichigiu în construcţii (1), ungător-gresor (1), vânzător (2), zidar-pietrar (12), zidar-rosar-tencuitor (14).

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

kogalniceanu

smeralda

marquardt

artmania

sounds

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
filarmonica
Licitatie publica

accentmedia