logo
spartan
1.361 locuri de muncă vacante, în judeţul Sibiu

Pentru săptămâna 11- 18 octombrie, AJOFM Sibiu oferă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă 1.231 locuri de muncă, puse la dispoziţie de 89 angajatori din judeţ. Dintre acestea, 62 locuri de muncă se adresează persoanelor cu studii superioare. Se caută: analist calitate, consilier orientare privind cariera, fizician, inginer mecanic, inginer chimist, inginer textile, pielărie, inspector resurse umane, muzeograf, programator de sistem informatic, şef serviciu instituţie publică etc.

Cele mai multe locuri sunt în meseriile: lucrător comercial (90), montator subansamble (64), muncitor necalificat în industria confecţiilor (156), muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide (46), operator la maşini-unelte semiautomate şi automate (10).

Sunt disponibile următoarele locuri de muncă: administrator reţea de calculatoare(1), agent de securitate (38), agent de vânzări (2), agent servicii client (20), ajutor bucătar (12),  ajutor ospătar(5) analist ajutor (2), analist calitate (2), asistent relaţii publice şi comunicare (studii medii) (6), barman (5), brancardier (1), brutar (6), cameristă hotel (7), caserator şi şlefuitor de celuloid pentru carcase acordeoane (5), comisioner (5), confecţioner articole din piele şi înlocuitori (6), confecţioner asamblor articole din textile (5), consilier orientare privind cariera (3), controlor calitate (1), controlor poartă (2), croitor ştanţator articole marochinărie (5), debitator semifabricate (5), director vânzări (1), documentarist ordonanţare logistică (6), dulgher (exclusiv restaurator) (19), electrician în construcţii (10), electrician operator (5), electromecanic auto (2), facturist (1), faianţar (5), femeie de serviciu (5), fierar-betonist (3), fizician (5), frezor universal (4), gestionar depozit (2), inginer autovehicule rutiere (2), inginerde sistem în informatică (7), inginer instalaţii pentru construcţii (2), inginer mecanic (7), inginer textile, pielărie (1), îngrijitore la unităţi de ocrotire socială şi sanitară (22), îngrijitor de copii (2), îngrijitor spaţii verzi (1), inspector  de specialiate în administraţie publică (1)

(1), inspector exploatare trafic (5), instalator apă-canal (5), lăcătuş mecanic (25), lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale (2), logistician gestiune flux (8), lucrător bucătărie (spălător vase mari) (55), lucrător comercial (90), manipulant mărfuri (7), marochiner-confecţioner marochinărie, după comandă (10), mecanic auto (11), mecanic întreţinere şi reparaţii maşini de cusut industriale (1), mecanic utilaj (5), montator pereţi şi plafoane din ghips carton (5), montator subansamble (10), montator tâmplărie din aluminiu şi mase plastice (1), montator-reglor-depanator de instalaţii de electronică şi curenţi purtători (2), muncitor necalificat în industria confecţiilor (156), muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide (46), muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (93), muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli, zidărie, plăci, mozaic, faianţă, gresie, parchet (66), muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, şosele, poduri, baraje (13), operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje şi materiale sintetice (70), operator fabricaţie flux (30), operator la maşini-unelte cu comandă numerică (11), operator la maşini-unelte semiautomate şi automate (10), operator la roboţi industriali (2), operator mase plastice (20, operator vânzări prin telefon (14), ospătar (chelner) (5), patiser (2), pavator (5), paznic (1), planificator (3), recepţioner de hotel (4), sculer-matriţer (1), şef formaţie industria confecţiilor îmbrăcăminte (2), şef proiect/program (7), şef secţie (2), şofer autobuz (5), şofer autocamion, maşină de mare tonaj (36), şofer automacaragiu (2), şofer de autoturisme şi camionete (2), spălător vehicule (1), sondor la intervenţii de sonde (1),

specialist în domeniul calităţii (3), specialist marketing (1), stivuitorist (11), strungar universal (2), sudor (9), sudor manual cu arc electric (3), tâmplar universal (2), tehnician dentar (4), tehnician electromecanic (1), tehnician electronică (1), tehnician încercări componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetică/sisteme de măsurare (2),

 tehnician maşini şi utilaje (2), tehnician industrial (1), tinichigiu-carosier (2), tinichigiu sisteme de ventilaţie (1), turnător ornamentalist (5), ucenic (3), vânzător (1), vânzător ambulant de produse nealimentare (6), vopsitor auto (1), vopsitor industrial (1), zidar pietrar (2), zidar rosar-tencuitor (8), zugrav (2).

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

marquardt

sounds

Vacanta Eurotrip
espressor
paltinul
info
Covoare
turboclima
artmania
Licitatie publica

accentmedia